Utsikt landskapsarkitektur

Ofta blir det vi skapar någons utsikt. En trevligare utsikt än det som fanns som från början. Ibland handlar det mest om att bevara utsikten. Eller se till att alla får utsikt. Inget slår ju fri utsikt över landskapet! Utsikt handlar också om möjligheter. Att se potentialen i varje plats, dess utsikt för förbättring.

Utsikt är ett landskapsarkitektkontor som drivs av lusten att skapa platser för människor, att tillföra det lilla extra, skapa mervärde och en dimension som gör att man kommer ihåg en plats och gärna återvänder.  Det kan vara miljöer i vardagen eller platser för livets stora ögonblick, för glädje eller sorg, för umgänge eller rörelse. Sköna, inbjudande och inkluderande platser. Ständigt med fokus på den mänskliga skalan och tempot.

Linda Sandin

Utsikt består av mig, Linda Sandin. Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA, verksam i Göteborg, och har sedan 2002 ritat och sett många utemiljöer blir byggda. Tyngdpunkten har legat på offentliga miljöer, dels på västlandet i Norge, dels i Västsverige.

Våren 2018 var det dags för något nytt, att släppa sargen och bli min egen. Med erfarenhet av både små och stora arbetsplatser har jag kommit till insikt om att stort är inte alltid bättre. Med Utsikt erbjuder jag engagemang i alla led, professionalitet i det lilla och en tydlighet i vad du som beställare får.  Den du anlitar och har kontakt med är den som levererar.

PROJEKTEN

Utsikt vill jobba med idéer som blir byggda och inget projekt är för litet för att tas på stort allvar.

I referenslistan finns urbana förnyelseprojekt, parker, sjöfrontsmiljöer, bostadsmiljöer, gestaltningsprogram i samband med detaljplanearbete,  gestaltning av miljöer med fokus på vistelse och sociala aktiviteter så som vårdmiljöer, skolor, campus och friluftsområden, och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  Kort sagt, de flesta miljöer där människor rör sig.

PROCESSEN

Att förverkliga ett projekt är resultatet av flera personers arbete. Samarbete är ett nyckelord för Utsikt vars arbetsprocess kan delas in i fem steg.

Inventering
Platsbesöket är en viktig del i denna inledande fas. Fysiska förutsättningar kartläggs. Vad är värt att bevara, hur ser terrängen ut, hur ligger solen?

Här handlar det också om att förhålla sig lite kylig och ställa rätt frågor, göra en relevant analys över projektets förutsättningar. Är tomten stor nog? Är budget och ambition i fas? Är tidplanen realistisk?

Skapande
Inledningsvis testas idéer och olika infallsvinklar. En öppen inställning till nya förutsättningar och önskemål färgar denna sökande fas.

Skisserna får allteftersom en mer konkret form. Ofta handlar det om att jämka ihop motstridiga önskemål utan att förlora den röda tråden. Tidigare erfarenheter plockas fram för att prioritera och välja rätt.

Förankring
Dialog är en förutsättning för att landa rätt. En gemensam gåtur tidigt i processen är ofta ett bra och effektivt verktyg för att kartlägga brukarnas lokalkunskap och önskemål.

Utsikt lägger stor vikt vid att vara lyhörd och gör regelbundna avstämningar med beställaren.

Förverkligande
För att nå ett resultat med kvalitet läggs stor vikt vid att projektera en handling med genomarbetade lösningar.

Som oberoende landskapsarkitektkontor är Utsikt fri att samarbeta i olika konsultgrupperingar, anpassat för det specifika projektets behov. I nätverket finns arkitekter, markingenjörer, konstruktörer, ljusdesigners, möbelformgivare m fl.

Utsikt vill ta ansvar genom hela processen och bidrar gärna med beställarstöd under byggskedet.

Återkoppling
Det är bara att inse. Projekten blir inte alltid som det vara tänkt. Ibland blir det faktiskt bättre. Ibland blir det sämre, eller bara annorlunda. Utsikt tar till sig både bra och dåliga erfarenheter och gör många återbesök för att se hur projektet utvecklas genom åren.

KONTAKT

Du når mig enklast på mejl eller telefon och via länkarna nedanför hittar du mer information.

M:   0761 – 271237
E:
linda(at)utsiktlandskap.se
A: Bror Nilssons gata 12, SE 417 55 Göteborg